Semináře

(Během státem vyhlášené karantény další semináře připravujeme)

Za více než 20 let jsme získali mnoho zkušeností
s pořádáním školení a seminářů pro jednotlivce i firmy.
Proto také spolupracujeme s řadou odborných lektorů.

Z důvodu ochrany členů MART další termíny neuvádíme a programy nezveřejňujeme.

 

Z historie:

 Veletrh FOR ENERGO
  - Trendy v energetice a přednášky

  Podtitul akce
  Mezinárodní asociace revizních techniků ČR:

- Jak se chránit a rozvíjet
   v pracovním i v soukromém životě 
   (Konference s konzultacemi).

- Mezinárodní asociace revizních techniků ČR
  ve spolupráci s Karlem Baborským
  jednatelem Mezinárodní asociace revizních
  techniků ČR na podporu Vaizard o.p.s. 
  uspořádala doprovodný program 
  souboru veletrhů FOR ENERGO 2014.

Veletrh FOR ENERGO představil trendy v energetice v rámci mezinárodního summitu

Aktuální novinky a trendy z oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace představil specializovaný veletrh FOR ENERGO.

Ten proběhl 18. až 20. listopadu 2014 v areálu PVA EXPO PRAHA.

Novinkou bylo pořádání ENERGO SUMMITu, na kterém vystoupíli přední odborníci ze střední Evropy a České republiky. Summit se uskutečnil první den veletrhu v úterý 18. listopadu 2014.

Generálním partnerem veletrhu i summitu byla SKUPINA ČEZ.

 
 
 

https://www.icta.cz/veletrh

https://www.icta.cz/konference

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 
29.04.2011 - Mezinárodní asociace revizních techniků ČR 
                     s organizační podporou Karla Baborského a předních odborníků  
                     uspořádala Seminář pro revizní techniky
 
 
TÉMA
Nebezpečné chyby, které, Vás připravují nejen o zisk... 
   
 
KDY
 
29.04.2011
 
 
KDE
 
Střední škola informatiky a spojů Brno, 
 
Čichnova 982/23, 
 
624 00 Brno-Komín
   
 
Program semináře 
 
 • 08:00 – 08:55 Prezentace
 • 09:00 – 09:05 Zahájení
   
 • 09:05 – 10:00 Co obvykle je a co by měl být cíl podnikání
                         Důvody, které vedou k rozhodnutí,
                         ale zmiňován je i podnikatelský plán a rozpočet,
                         jako dokument pro strategii firmy,
                         který provází podnikatelský subjekt po celou dobu existence.

                         Dále se mluví o strategii a cílech podnikání a
                         jejich dosahování při zajištění bezpečného průběhu
                         podnikatelských aktivit.

                              Jiří Novotný, EKOTERN servis s.r.o.
  
 • 10:00 – 10:45 Revize el. spotřebičů a ručního nářadí, šňůr,
                        
  Nová ČSN 33 1600 ed. 2 a provádění revizí v praxi
        
                    Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.
  
 • 10:45 – 11:00 Přestávka / Občerstvení (min. voda, káva)
  
 • 11:00 – 11:30 Podnikatelská rizika:
                         -
  riziko plynoucí z obecné neznalosti
                         -
  rizika v oblasti obchodních vztahů
                         - rizika v pracovně-právních vztazích
                         - rizika vlastního pochybení
                         - force major
                                           Jiří Novotný, EKOTERN servis s.r.o.
 
  
 • 11:30 – 12:30 Objektivní a subjektivní příčiny úspěchu a neúspěchu
                                       Rozebírají podstatu základních pilířů podnikatelské praxe a
                                       jakým způsobem je třeba s těmito pilíři pracovat. 
                                       Poukazuje se na důsledky neřešení otázek, 
                                       které se mohou zdánlivě zdát jako nepodstatné.
 
                                       Příklady z praxe: Citace z výsledků kontrol
                                                                   prováděných finančními úřady.
                                                                   Jak zvládnout konkurenční prostředí
                                                                   Závěrečné poukázání  
                                                                   na stav podnikatelského povědomí,
                                                                   které vytváří podnikatelské prostředí.
                                                 Jiří Novotný, EKOTERN servis s.r.o.
     
 • 12:30 – 13:30 Oběd
   
 • 13:30 – 14:15 Nebezpečné chyby,
                         kterých se nesmí dopustit revizní technik
                         elektrických zařízeních
                         při provádění revizí z hlediska právních předpisů
                         pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu
                         technických zařízení elektro.
 
                                      Právní dopad těchto chyb
 
                                           Ing. Oldřich Vyroubal, inspektor OIP Brno
 
 
 
 • 14:15 – 14:30 Přestávka
 • 14:30 – 15:15 Nedostatky v dokumentaci el. zařízení
                                                Chyby v určování vnějších vlivů
                                                Posuzování provedených revizí
                                      kontrolními orgány inspekce práce.
                                            Ing. Oldřich Vyroubal, inspektor OIP Brno
 
 
 
 • 15:15 – 15:30 Přestávka / Občerstvení (min. voda, káva)
 • 15:30 – 16:00 Poznatky z kontrol BOZP a
                         práce revizních techniků
                                                Informace o programu kontrolních akcí 
                                      Státního úřadu inspekce práce a
                                      oblastních inspektorátů práce
                                      Diskuze
                                           Ing. Oldřich Vyroubal, inspektor OIP Brno
 
   
 • 16:00 – 17:00 Nové elektrotechnické normy pro revize
                         (pravidla pro elektrotechniku)
                                                Představení
                                       Mezinárodní asociace revizních techniků ČR
                                       (používaná zkratka MART / ICTA)
                                                 Cílem činnosti MART
                                                 Hospodaření MART
  
 • Závěr (Diskuze)
 
 

 

 •  
 •  
 •  

 •  

 

 
Výběr z minulých seminářů:
 

Seminář elektrotechniků, revizních techniků a projektantů

3. - 4. března 2008, hotel Jehla, Žďár nad Sázavou

Akce byla určena pro všechny zájemce o zvýšení odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Návštěvníci semináře získali přehled o aktuální legislativě a připravovaných předpisů (zákonů, vyhlášek, ČSN).
Na základě přednášky proběhly praktické ukázky na revize a kontroly el. spotřebičů včetně ručního nářadí a šňůr. 
Diskutovalo se o legislativních a praktických problémech s předními odborníky v elektrotechnice.
Např. jak splnit požadavky nařízení vlády č. 378/2001Sb. atd.


Karel Baborský

 

Ing. Oldřich Vyroubal, inspektor OIP Brno

 

 


Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha

 


Účastníci semináře

 


Účastníci semináře

 


Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko, s.r.o.

 

 


Měřící přístroje pro revize el. zařízení

 


BEN - technická literatura


OBČERSTVENÍ
 


OBČERSTVENÍ

 

BOWLING

 

 


BOWLING

 


BOWLING

 

 

Partneři konference:

 

 

... a daleké historie: 

 ze dne 6.02.2004 "Střípky z prvního zasedání Sejm 2004"

 ze dne 26.03.2004 "Jak využít vstup ČR do EU?"

 ze dne 7.05.2004 "Seminář o vstupu ČR do EU poté..."

 ze dne 11.06.2004 "Seminář NEJEN pro elektrotechniky..."

 ze dne 25.06.2004 "2. ELEKTROTECHNIC poté..."

 

Dle dohody uspořádáme:

10 nebezpečných chyb, které vás připravují nejen o zisk

Místo upřesníme
 
Seminář pro podnikatele vám poradí, jak výhodně získat a prodat zakázku pomocí psychologie prodeje. Věnovat se budeme také jednání s úřady. Podíváme se na výhody a nevýhody legálního software. Prozradíme postupy pro efektivní organizaci času. Na závěr bude řeč také o revizích elektrického proudu. Pro účastníky je připraveno osvědčení, občerstvení a posezení spojené s vystoupením ...
 
 

atd...

 

Další weby

Doporučujeme MART >>>

MART >>>

Elektrika - revize >>>

Kurzy revizních techniků >>>

Web pro revizního technika >>>