Bezpečná domácnost

Domácnosti, rodinné domy nebo byty NEPROVÁDÍ pravidelné revize elektrických zařízení. 
Vadné elektrozařízení se však může stát zdrojem požáru.

 

Statistika za posledních 6 let uvádí, že hasiči každý den zasahují průměrně u jedenásti požárů v domácnosti. Celkové škody dosáhly 1,6 miliardy korun. Deně lidé přijdou o majetek v hodnotě cca 800 tisíc korun, který jim pojišťovna neuhradí mimo jiné z důvodu neprováděných pravidelných revizí.


Zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění / energeticky zákon /

uvádí povinnost pro zákazníka udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který
odpovídá právním předpisům a technickým normám.
Pro držitele licence uvádí povinnost zajistit, aby k výkonu licencované
činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti
a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami apod.Kdy je elektrorevize povinná

U nově postavených bytů nebo domů probíhá povinně kolaudace.
Byt nebo dům postupně navštíví odborníci a prověří jeho jednotlivé části.
Majitel bytu nebo domu posléze dostane povolení k běžnému užívání. 

Součástí kolaudace je také revize elektroinstalace.
Pro rodinné domy navíc k revizím elektroinstalace doporučujeme 
provádět revize hromosvodů, které mají probíhat jednou za 5 let.

Doporučujeme vám také minimálně jednou ročně nechat prověřit
veškeré elektrické přístroje, elektrické spotřebiče a vybavení domácnosti.