Vyhněte se pokutám  - články ZDE 

Revize elektro spotřebičů, ručního nářadí, šňůr, pracovních strojů, hromosvodů, elektroinstalací a dalších zařízení můžeme zajistit absolventy našich kurzů, kteří získali osvědčení revizního technika a to pod odborným dozorem zkušených revizních techniků 
MART

Informace

nebo Vám doporučíme spolehlivého revizního technika
s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí.

Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika s platným osvědčením a oprávněním k 
 
provádění revizí.

Nejdříve se ale zeptejte sami sebe. Musí se provádět elektro revize?


např. zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění / energeticky zákon /
uvádí povinnost pro zákazníka udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který
odpovídá právním předpisům a technickým normám.
Pro držitele licence uvádí povinnost zajistit, aby k výkonu licencované
činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti
a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami apod.

 

Od špatné elektroinstalace nebo hromosvodů běžně vznikají požáry. 

V roce 2016 došlo v České republice ke 28.468 požárům a škodám
ve výši dvou miliard korun
.

 

Jsou i jiné důvody, proč jsou elektro revize povinné ze zákona.
Cílem revize je přecházet úrazům, škodám, požárům atd. 

V případě, že již taková situace nastane a vznikne úraz nebo
nějaká škoda, je dobré mít doklad tzv. zprávu o revizi pro pojišťovnu,
aby Vám škodu uhradila z Vašeho pojištění, které jste s ní uzavřeli.

Pojišťovna Vám vzniklou škodu nemusí uhradit
když zpráva o revizi má nedostatky a řeší se to soudně.

 

Revizní technik sice odpovídá za provedení revize,
ale provoz zařízení ovliňuje provozovatel a proto i ze zákona odpovídá
za stav tohoto zařízení při provozu.

Mnohdy ani reviznímu technikovi nejsou zpřístupněny prostory, 

aby mohl zařízení zrevidovat a napsat to do zprávy o revizi. 

Bohužel jsou i tací revizní technici, kteří ani neví,
jak některé zařízení revidovat a raději se
 o tom ve zprávě o revizi nezmiňují. 

 

Jak praxe ukazuje, je mnoho velmi strohých revizních zpráv, 

které zdaleka neobsahují údaje, které má zpráva o revizi obsahovat.

Proto jsme se rozhodli školit revizní techniky a být i poradci provozovatele, 

který potřebuje mít elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu a to nejen k vůli kontrolám.

 

Například můžeme Vám:

  • dát pár tipů pro výběr dobrého revizního technika  
  • odhalit tajemství v čem spočívá provedení kvalitní revize
  • jakých chyb se revizní technik i Vy můžete dopustit
  • jak můžete ušetřit za revize i pravidelné
  • jak srovnávat kvalitu revize s cenou a časem
  • co před Vámi revizní technici tají a co vás to může stát

 

Můžete nás kontaktovat, poradíme Vám zdarma.

 

Vyzkoušejte si nás

Ověřte si kvalitu našich služeb nezávazně a zdarma.
Věříme, že budete spokojeni s kvalitou našich služeb.

 

Získejte elektro revize zdarma

Více informací získáte díky bezplatné elektrorevizi.

 

Neriskujte za nesplněné elektro revize

Je mnoho různých předpisů, zákonů a norem včetně nařízení vlády, 

které doporučují z důvodu ochrany zdraví a majetku 
provádět revize a kontroly 
spotřebičů, ručního nářadí, šňůr, pracovních strojů, elektroinstalace a dalšího zařízení.

Elektrorevize Vám doporučujeme provádět pravidelně.


Od roku 1992 pomáháme firmám a domácnostem hlídat lhůty revizí a

přesně podle zákonů a dalších předpisů prověřujeme jejich elektrická zařízení.

Jelikož více než 20 let sledujeme zákony z oboru revize elektrických zařízení, 
můžeme Vám ušetřit mnohé starosti a hlavně peníze.