Karel Baborský
se specializuje na poradenskou a školící činnost
v oboru elektro
s předáváním aktuálních odborných informací pro praxi. 

 

 

 

Z historie:
 
 • Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC (jako OSVČ) od roku 1992, od 19.8.2014 jednatel společnosti BATECH, s.r.o., je původním zaměřením elektrotechnik pro rozvodná zařízení.
 • Praktické zkušenosti s rozvody el. instalací v zemědělství, stavebnictví, strojírenském průmyslu a distribučních sítí.
 • Absolvent studia na SPŠE Kounicova v Brně, zaměření - elektronická a sdělovací zařízení.
 • Vytudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na právo a podnikání.
 • Stal se revizním technikem elektrických zařízení - rozvodů elektro instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů, hromosvodů - LPS.
 • Pořádá semináře pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty, kde též přednáší.
 • Provádí přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika a školení s přezkoušením dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., které je zaměřeno k efektivnímu zvládnutí učební látky pomocí učebních technik a k rozvoji praktických dovedností.
 • Spolupracuje s předními odborníky v oboru elektro, pedagogiky, psychologie, marketinku., IT a webdesignu.
 • Zakladatel Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, - MART.
 
 
 
 
 
Jeho cílem je rozvoj seberealizace a prosperity elektrotechniků a efektivní provádění dobré služby. 
 
Metodicky podporuje své klienty a spolupracovníky.

 

 

Spolupracujeme

 

Z HISTORIE

ze dne 29.08.2005 "Přezkoušení 50/78 Sb. v Brně?"

ze dne 28.12.2004 ITI "Ke zkoušce je příprava vhodná!"

 

 

 

 

 

 

Další reference na vyžádání předložíme.

 

 

 • Školíme více než 20 let
 • Naše kurzy navštívilo více než 4000 lidí
 • Nebudete-li spokojeni, vrátíme Vám peníze.

 

Věříme, že je důležité spojit praxi s teorií.

Zkušenosti z revizní činnosti v praxi můžeme předávat formou školení a kurzů mladým a začínajícím elektrotechnikům.
    Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).
    Především se snažíme ke školení využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....

Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.

    Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.

Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.

Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.
Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.

    Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..

Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.
    Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi  se snažíme rozvíjet dobrý vztah.

    Věříme, že máme co nabídnout (nejenom dobrou cenu za školení) pro Vaši cestu ke spokojenosti a stabilním úspěchům pracovním i osobním.