Poradenství a služby v oblasti PO a BOZP

Na zpracování systému a školení může být cena smluvně dohodnuta!

Ing. Rudolf Mai - odborně způsobilá osoba

Požární ochrana

 • zpracování požárně technických zpráv pro projektovou dokumentaci
 • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí odborně způsobilou osobou
 • zpracování kompletní dokumentace požární ochrany firmy, objektu, dle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
 • realizace auditů, preventivních kontrol objektů, včetně návrhů na odstranění nedostatků
 • zpracování kompletních podkladů pro školení, příprava a realizace školení pro vedoucí pracovníky a zaměstnance
 • kontakt s kontrolními orgány

 

Prodej hasicí techniky

 • prodej všech typů hasicích přístrojů, včetně dodávky a montáže
 • prodej hasicích přístrojů do automobilů
 • prodej hadic a hydrantových součástí, včetně dodávek s montáží

 

Bezpečnost práce

 • školení zaměstnanců, zpracování podkladů pro školení, zajištění přednášek
 • realizace auditů, preventivních kontrol objektů a jednotlivých pracovišť
 • zpracování kompletní dokumentace bezpečnosti práce
 • zpracování kompletní dokumentace hodnocení pracovních rizik
 • kontakt s kontrolními orgány

 

Revizní činnost v jiných oborech

 • revize hasicích zařízení – hasicí přístroje, hydranty apod., včetně oprav
 • revize tlakových nádob a školení obsluh
 • revize plynových zařízení a příslušenství, včetně školení obsluh
 • revize zdvihacích zařízení a školení obsluh
 • technické prohlídky motorových vozíků, včetně školení řidičů
 • dokumentace k vyhrazeným technickým zařízením