O nás

Naše společnost BATECH, s.r.o., poskytuje poradenskou činnost elektrotechnikům,
revizním technikům a podnikatelům v oboru elektro. 
Školení a poradenství je zaměřené na podporou profesního růstu pomocí učebních metod. 
 
Kurzy jsou zaměřeny k získání vědomostí a praktických dovedností k výkonu zaměstnání či živnosti.
 
Osvědčení můžete získat dle vyhlášky č. 50/78Sb.
 
S námi můžete pohodově zvládnout školení s přezkoušením dle Vyhl. 50/78 Sb.,
které je zaměřené pro potřebu a využití v podnikání nebo v zaměstnání.
 
Zajistíme přípravu k certifikaci.
 
Můžeme uspořádat odborné konference,
kurzy a školení s praktickými ukázkami při využití velmi efektivních metod,
které ušetří čas, námahu a peníze.
 
Zajistíme kompletní služby v oblasti BOZP a PO
(vypracování místních pracovních bezpečnostních předpisů a protokolů, stanovení prostředí atd.)
 
Konzultace pro získání aktuálních odborných informací.
 
 
Z historie BATECH, s.r.o.
Datum vzniku (jako OSVČ): 6.3.1992
 
Získání živnostenských listů: "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení", "Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení" a "Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej".
 
Pracovní činnost se postupně rozvíjela od výroby jednoduchých el. zabezpečovacích zařízení přes montáže a opravy el. instalací, domovních rozvodů, CNC a různých pracovních strojů, zdvihacích zařízení, výtahů, zakladačů a jeřábů (pro Adamovské strojírny, Metru Blansko, Městské úřady, domy, byty) až k provádění revizí na těchto el. zařízení (především rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů).
 
Vzhledem k získaným zkušenostem a poptávce po organizování seminářů pro elektrotechniky byl v roce 1998 založen další živnostenský list "Organizování     školení a dalšího vzdělávání".
Aby byla nabídka firmy kompletní a bylo možné montovat a opravovat rozvaděče vznikl v roce 2000 poslední živnostenský list "Zámečnictví".
Z důvodu plánovaného rozšíření o další zaměstnance bylo 14.10.2000 sídlo firmy přemístěno do větších prostor haly na ulici Osvobození 9, Adamov.
V červnu roku 2003 se tak stalo.
Začalo se školit a přezkušovat z Vyhl. č. 50 /1978 Sb., pořádat přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika,  semináře - konference pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. 
30.9.2004 se výrazně zvýšila přístupnost k zákazníkům přestěhováním do kancelářských prostor v Brně - Vinohrady na Bořetickou ulici.
 
Založením a převedením všech činností na BATECH, s.r.o. Bašty 8, Brno došlo od 19.8.2014 a předávájí se dál formou netrdičních, ale správným způsobem zaměřených školení a kurzů pro elektrotechniky a revizní techniky z naší praxe.
 
Věříme, že je důležité spojit teorií s praxi.
 
Zkušenosti z revizní činnosti v praxi můžeme předávat formou školení a kurzů mladým a začínajícím elektrotechnikům.
    Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).
    Především se snažíme ke školení využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....
 
Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.
 
    Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.
 
Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.
 
Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.
 
Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.
 
      Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..
 
Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.
      Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi  se snažíme rozvíjet dobrý vztah.
 
Věříme, že máme co nabídnout (nejenom dobrou cenu za školení) pro Vaši cestu ke spokojenosti a stabilním úspěchům pracovním i osobním.
 
 

Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC => nově založená společnost BATECH, s.r.o., poskytuje poradenskou činnost elektrotechnikům,

revizním technikům a podnikatelům v oboru elektro. 

Školení a poradenství je zaměřené na podporou profesního růstu pomocí učebních metod. 

 

Kurzy jsou zaměřeny k získání vědomostí a praktických dovedností k výkonu zaměstnání či živnosti.

 

Osvědčení můžete získat dle vyhlášky č. 50/78Sb.

 

S námi můžete pohodově zvládnout školení s přezkoušením dle Vyhl. 50/78 Sb.,

které je zaměřené pro potřebu a využití v podnikání nebo v zaměstnání.

 

Zajistíme přípravu k certifikaci.

 

Můžeme uspořádat odborné konference,

kurzy a školení s praktickými ukázkami při využití velmi efektivních metod,

které ušetří čas, námahu a peníze.

 

Zajistíme kompletní služby v oblasti BOZP a PO

(vypracování místních pracovních bezpečnostních předpisů a protokolů, stanovení prostředí atd.)

 

Konzultace pro získání aktuálních odborných informací.

 

  Můžete se spolupodílet na našich zakázkách 

 

 

 Z historie BATECH, s.r.o. 

Datum vzniku Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC jako OSVČ od 6.3.1992 

 

Získání živnostenských listů: "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení", "Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení" a "Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej".

 

Pracovní činnost se postupně rozvíjela od výroby jednoduchých el. zabezpečovacích zařízení přes montáže a opravy el. instalací, domovních rozvodů, CNC a různých pracovních strojů, zdvihacích zařízení, výtahů, zakladačů a jeřábů (pro Adamovské strojírny, Metru Blansko, Městské úřady, domy, byty) až k provádění revizí na těchto el. zařízení (především rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů).

 

Vzhledem k získaným zkušenostem a poptávce po organizování seminářů pro elektrotechniky byl v roce 1998 založen další živnostenský list "Organizování     školení a dalšího vzdělávání".

Aby byla nabídka firmy kompletní a bylo možné montovat a opravovat rozvaděče vznikl v roce 2000 poslední živnostenský list "Zámečnictví".

Z důvodu plánovaného rozšíření o další zaměstnance bylo 14.10.2000 sídlo firmy přemístěno do větších prostor haly na ulici Osvobození 9, Adamov.

V červnu roku 2003 se tak stalo.

Začalo se školit a přezkušovat z Vyhl. č. 50 /1978 Sb., pořádat přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika,  semináře - konference pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. 

30.9.2004 se výrazně zvýšila přístupnost k zákazníkům přestěhováním do kancelářských prostor v Brně - Vinohrady na Bořetickou ulici.

 

Založením a převedením všech činností na BATECH, s.r.o. Bašty 8, Brno došlo od 19.8.2014 a předávájí se dál formou netradičních, ale správným způsobem zaměřených školení a kurzů pro elektrotechniky a revizní techniky z naší praxe.

 

Věříme, že je důležité spojit teorií s praxi.

 

Zkušenosti z revizní činnosti v praxi můžeme předávat formou školení a kurzů mladým a začínajícím elektrotechnikům.

    Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).

    Především se snažíme ke školení využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....

 

Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.

 

    Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.

 

Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.

 

Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.

 

Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.

 

      Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..

 

Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.

      Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi  se snažíme rozvíjet dobrý vztah.

 

Věříme, že máme co nabídnout (nejenom dobrou cenu za školení) pro Vaši cestu ke spokojenosti a stabilním úspěchům pracovním i osobním.

 

PODPORUJEME A SPOLUPRACUJEME

https://atp-elektro.cz/

https://www.skolenirevizeelektro.cz/

https://www.illko.cz/

https://klimsa.cz/

https://www.rb.cz/

https://www.fio.cz/

https://industra.space/

NEMOCNICE A STÁTNÍ ÚŘADY

 

PŘIPRAVUJEME PODPOŘIT

Chytrý Honza
 

 

(Uvažujeme o dalších námětech i podnětech ke spolupráci a podpoře)