Zlaté české ručičky (autor Ing. Rudolf Mai - školitel BOZP a PO)

03.12.2015 23:17

Pro nás českomoravskou populaci je téměř přirozená schopnost improvizovat v jakémkoli směru a v jakémkoli oboru. Schopnost pomoci si čímkoli v jakékoli situaci je nám asi vrozená. 

Někdy, ale kontrola BOZP kouká co dokážeme vytvořit nebo jak si dokážeme pomoci, že by nám při tom hrozilo nějaké riziko v tom okamžiku buď vůbec nevnímáme, nebo náš cíl je přednější než naše bezpečnost a bezpečnost našeho okolí.

 

Co je vlastně bezpečnost práce – Bezpečnost práce je obecně stav, kdy je pracovníkovi zajištěna ochrana před poškozením zdraví. Ve vyspělých státech se bezpečnost chápe v širším smyslu, jako integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí i majetku, působením negativních vlivů činností. 

Aspekt  bezpečnosti práce je v současnosti řazen k nejzákladnějším prvkům řízení organizace a je brán jako nedílná součást kvality ekonomické činnosti.

A tak náš člověk umí opravit pojistky nebo jističe ne proto, že by ho zrujnovalo koupit nové, ale jen proto, že v daném okamžiku je to nejpohodlnější a nejrychlejší řešení. Opravit poškozený prodlužovací kabel izolačkou nebo přívodní šňůru k vrtačce, je prostě rychlejší a pohodlnější než to celé opravit. No prostě jsme koumáci a se vším si umíme poradit, ale většinou na bezpečnost a ochranu lidského zdraví a života vůbec nemyslíme.


Ing. Rudolf Mai
školitel BOZP a PO