Od roku 2020 - Výhodná nabídka pro Vás!

31.12.2019 08:31

Vítáme Vás!

Přejeme Vám příjemné prožití svátků a šťastný celý nový rok 2020!
 

Výhodná nabídka pro Vás!

Od 6.1.2020 školíme každý týden v Brně i po celé ČR
Do 31.1.2020 máte výhodnou cenu za naše služby
 
SMLUVNÍ CENA (nebo dárek) A TERMÍN DOHODOU
 
 
(Platí do 31.1.2020)
Nejsme plátci DPH 
 
 
Pro objednání našich služeb nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem

 

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

IČ: 22862676 

MART

mart-icta@centrum.cz 
mart-cr@centrum.cz 
 

+420 723 924 602


Podrobnější informace >>>

Za MART (zakladatel) Karel Baborský
 

ORGANIZAČNÍ GARANT 

Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 

Jan Holzapfl 
+420 730 614 050 
+420 608 978 796 
 
 
Vědění je poklad, ale praxe je klíč v realitě >>>
 

ODBORNÝ GARANT 

Miroslav Vaverka
Revizní technik
Mob.: +420 724 255 760 

 

 

POSLÁNÍ REVIZNÍHO TECHNIKA 

Z dějin a současnosti revizáckého řemesla 

Revizácká činnost patřila v ČR odedávna k privilegovaným. 

Počet revizních techniků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a 
státní odborný dozor měl za povinnost dbát, 
aby provozovatelé elektrickým, plynovým, tlakovým a 
zdvihacích zařízení si na nich nechávali provádět revize 
z důvodu ověření, zda je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu.   

Revizní technici se pro zvyšování své odborné úrovně a 
vzájemné podpory sdružovali do společenstev, 
které hájily jejich zájmy, podporovaly výuku učňů, 
odměny za práci a styk s úřady. 

 

ODŮVODNĚNÍ K ČINNOSTI A POSLÁNÍ 

Proto Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je dobrovolným odborným sdružením 
s mezinárodní složkou, která sdružuje techniky - specialisty (revizní techniky), 
(můžou to být jak fyzické osoby, tak i podnikatelé) 
v oboru s cílem 
neustálého zvyšování odborné kvalifikace svých členů a 
zastupování řemesla vůči státním a ostatním orgánům a institucím. 
 

Elektrické, plynové, tlakové a zdvihací zařízení 
se používá po celém světě a je nutné zajišťovat jeho provoz z hlediska bezpečnosti  
v souladu dle platných předpisů (nejen národních, ale i mezinárodních a evropských). 

To přispívá významnou měrou k transformaci revizácké profese z tradičního pojetí minulých let 
v celosvětově moderní, technicky vyspělý obor. 
Veškerá snaha Mezinárodní asociace revizních techniků ČR a jeho členů je upřena na zajištění provozu 
elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti. 

Činnost Mezinárodní asociace revizních techniků ČR se řídí demokratickými principy života společnosti. 
Nejvyšším orgánem Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je 
Valná hromada, 
výkonným orgánem jeho Výkonná rada. 
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR spolupracuje 
při výchově učňů, 
organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků, 
pořádá odborná školení na aktuální témata, 
jako jsou změny norem, nové právní předpisy apod., 
vydává a pravidelně aktualizuje tento web (původně www.icta.cz) 
ve kterém informuje své členy o novinkách a tématech pro jejich činnost, 
k činnosti v oboru, o činnosti Výkonné rady a o změnách v legislativě. 

Podílí se též na vydávání technických pravidel a dalších odborných publikací 
v oboru elektro, plyn, tlak a ZZ (zdvihací zařízení). 
Podporuje propagační, popularizační a informační činnost 
nejen v médiích a odborných časopisech souvisejících s činnosti MART, 
týkajících se nejen předmětu odborného zaměření, ale i podpůrných činností k její existenci 

 

Autor článku: Karel Baborský (8.7.2010) pro Mezinárodní asociaci revizních techniků ČR. 

 

Kontaktujte nás,
pomůžeme Vám předejít požárům či úrazům od elektrického proudu nebo pokutám

 

Informace o sponzorovi z historie >>>

další informace >>>

 
 
INFOLINKA
Mobil

+420 775 122 954