Kdo je vlastně odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (autor Ing. Rudolf Mai - školitel BOZP a PO)

03.12.2015 23:21

Z dob předešlých, zůstává bezpečnostní technik zažitý jako člověk, který vyřeší všechny problémy kolem bezpečnosti práce a ochrany zdraví a především je tu od toho aby nás uchránil od katastrofy, která nám hrozí z OIP. 

Odborně způsobilá osoba musí být v první řadě odborník s velkým přehledem o změnách v legislativě. 

Po mnoha letech dohadování kolem kvalifikace lidí zabývajících se bezpečností práce, byly s platností od 1.1.2007 stanoveny požadavky na kvalifikaci OZO.

 

Co by vlastně měla ta odborně způsobilá osoba dělat?

Zákon č. 309/2006 Sb. říká v § 9, že by zaměstnavatel měl zajistit plnění úkolů v prevenci rizik buď sám, jeli k tomu odborně způsobilý, jinak je povinen tyto úkoly zajistit odborně způsobilým zaměstnancem nebo odborně způsobilou osobou. 

Odborně způsobilá osoba by měla působit především jako manažer. 

Musí vytvořit systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spousta firem to považuje za zbytečnost. Součástí takového systému, je jedno jak ho nazveme, je stanovení toho, co vlastně chceme dosáhnout. 

Na začátku je třeba, aby majitel řekl zcela jednoznačně a jasně, že chce řešit BOZP systémově od toho tu OZO jsou.


Ing. Rudolf Mai
školitel BOZP a PO