Karel Baborský

16.06.2019 17:09

Díky Vám jsem absolvoval řadu kurzů a zpracovával informace samostudiem, abych poznal, jak pracovat s informacemi a rychle se učit efektivnějšími metodami než nás učili ve škole.
Pomocí těchto technik jsem zvládal velké množství informací zpracovat a 
VŠ "Právo a podnikání" jsem dokončil.

Při vzdělávání i v praxi informuji elektrotechniky a revizní techniky díky těchto metodám.
Na základě toho můžou získat informace do paměti snáze.
Těším se na Vás a na to, že kurz revizního technika bude pro Vás i zajímavý. 
Věřím, že pomocí těchto praktických zkušeností úspěšně zvládnete přezkoušení na TIČR a získáte osvědčení.

Karel Baborský