Karel Baborský

16.06.2019 17:09

Absolvoval jsem řadu kurzů a zpracovával informace samostudiem, abych se naučil pracovat s informacemi a rychle se učit efektivnějšími metodami než nás učili ve škole.
Díky těmto technikám jsem zvládal velké množství informací se naučit a 
VŠ "Právo a podnikání" jsem dokončil.

Stále informuji elektrotechniky a revizní techniky pomocí těchto metod.
Věřím, že získají informace do paměti snáze.
Těším se na Vás a na to, že kurz revizního technika bude pro Vás přínosem a pomocí těchto technik úspěšně zvládnete přezkoušení na TIČR se získáním osvědčení.

Karel Baborský