Jaký problém má OSVČ s BOZP (autor Ing. Rudolf Mai - školitel BOZP a PO)

03.12.2015 23:12

OSVČ jako samostatná osoba v případě kdy plní zakázky u odběratele má pocit, že se ho BOZP ve firmě vůbec netýká. 

Špatná správa je, že podle zákona č. 309/2006 Sb.§ 12 se ho to týká. 

Abych byl přesnější - je povinen zákon č. 309/2006 Sb. dodržovat. Jistě by nebylo na škodu kdyby věděl, do které kategorie práce jeho živnost patří a jaká rizika mu při ní hrozí. Elektrikáři by mohli říci, co bychom jim mohli nového prozradit. Léta se touto živností živí, záludnosti této profese zná dokonale. 

Bohužel u většiny živností nedochází k úrazům z příčin na které si u své profese dáváme vždy pozor a toto riziko respektujeme, ale úplně z jiných příčin, někdy úplně banálních, jako špatný stav žebříku, nepořádek na pracovišti, špatný stav lešení atd. 

Ale i úrazy z banálních důvodů mohou být vážné a může jít i o život a pak už bezpečnost OSVČ není zbytečná věc. Ale jsou další oblasti, které nemůže OSVČ opomíjet. Abych byl konkrétní, když se podaří získat větší zakázku a musí přizvat další OSVČ ke spolupráci má problém, musí mít zpracovanou vzájemnou informaci o rizicích, které při práci na jednom pracovišti hrozí. 

Musí být všichni poučeni o BOZP a tento dokument musí být všemi, kteří na té zakázce, stavbě nebo objednávce vystupují jako samostatná firma a to OSVČ je, i když spolupracuje, podepsaný. 

Je zajímavé, že svoje obydlí si chráníme proti něčemu co by mohlo přijít, ale BOZP nám připadá zbytečné. Proto bych chtěl OSVČ poradit, aby se od některé OZO v oblasti prevence rizik nechali aspoň poučit, aby si nechali vysvětlit  své povinnosti vyplývající z platné legislativy.


Ing. Rudolf Mai
školitel BOZP a PO