Požární ochrana a bezpečnost práce

PORADENSTVÍ zdarma

Na zpracování systému a školení může být smluvně dohodnuta cena!

 

Statistika uvádí, že v roce 2019 zasahovali hasiči u 39 024 požárů. To představuje nárůst o 19 %. 

Celkem požáry způsobily škodu větší než 8 miliard korun. 
 

Výhodná cena našeho školení Vám umožní ušetřit peníze a ještě splnít důležitou součást prevence.

 
Účastí na školení splníte zákon č. 262/2006 Sb. (§ 103 odst. 2), který ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví".
 
Termín školení je dohodou.
 
 
 
Pro koho je školení určeno
 
 • zaměstnancům firem
 • bezpečnostním technikům
 • správcům budov
 • provozním ředitelům
 • vedoucím pracovníkům
 • podnikatelům a firmám
 
 
 
Co se naučíte
 
 • Využití předpisů požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách.
 • Získáte přehled o zákonech a pravidlech.
 • Upozorníme vás na rizika a navrhneme změny.
 • Probereme s vámi konkrétní situace ve vaší firmě.
 • Klademe důraz na praktické zkušenosti z praxe.
 • Pokud jsou některé předpisy požární ochrany a bezpečnosti práce přísné, poradíme jak je dodržet.
 

 

Přihláška na školení

 
 • Pro školení větších skupin a zaměstnanců firem je cena dohodou.
 • V ceně je bezplatné poradenství z oboru po dobu jednoho roku.
 • Termín školení je dohodou. 
 • Na školení se můžete přihlásit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním objednávkového formuláře.

Poradenství s koncepcí BOZP

Ing.  Rudolf Mai - osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb.

Poskytuje poradenství s koncepcí BOZP podle právní úpravy zákona č. 262/2006 Sb. § 101 až§108.

Bezpečností práce je obecně myšlen stav, kdy je pracovníkovi zajištěna ochrana před poškozením zdraví.
Ve vyspělých zemích se bezpečnost chápe v širším smyslu, jako integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí i majetku, působením negativích vlivů činností.


Aspekt bezpečnosti práce je v součastnosti řazen k nejzákladnějším prvkům řízení organizace a je brán, jak nedílná součást kvality ekonomických činností.

Povinnosti týkající se zajištění BOZP dané zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb. § 12 se vztahují i na podnikatele poakytující služby mimo pracovně právní vztahy.

To znamená, že se vztahují i na samozaměstnavatele, kteří podnikají bez zaměstnanců nebo pouze s pomocí rodinných příslušníků a i na zaměstnavatele, kteří sami při podnikání na danné zakázce pracují.
Dříve byly diskuze o tom zda se na tyto osoby vztahuje ZP.
Nyní jsou explicitě uvedena ustanovení zákonů, která se na ně vztahují.
V ZP je to § 101 odst. 1 a 2, § 102, § 104 a § 105,. V zákoně 309/2006 je to § 2 až §11.

Nabízím pro firmy stavební, strojírenské a dřevospracující s max. 25 zaměstnani zpracování systému řízení a prevenci rizik.

Nabízím pro OSVČ stavebních a příbuzných oborů zpracování základního systému prevence rizik v jejich oboru.

Nabízím základní i specializovaná školení zaměstnanců pro firmy i jednotlivce.

Školení zaměřená na: 
 

 • Vedoucí pracovníky
 • Zaměstnance ve stavebnictví
 • Obsluhu stavebních strojů
 • Řidiče služebních vozidel
 • Pro zaměstnance organizující první pomoc a evakuace
 • Zaměstnanci provádějící desinfekci
 • Zaměstnanci autoservisů a pneoservisů
 • Zaměstnanci ve zdravotnictví
 • Zaměstnanci výrobních dělnických profesí
 • Administrativních pracovníků
 • Obráběčů
 • Pracovíků elekro znalí do §5
 • Pracovníků elektro znalí s vyšší kvalifikací §6 - § 10

 

Cena školení a zpracování dokumentů je individuální podle rozahu firmy a požadavků BOZP.
Pro firmy podle rozsahu školení.

Pro OSVČ je to podle zaměření a rozsahu živnosti.

 • Školíme více než 20 let
 • Naše kurzy navštívili tisíce lidí
 • Nebudete-li spokojeni, vrátíme Vám peníze.