Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho úspěchů po celý rok 2020 a na školení se můžeme domluvit >>>

 

Informace

 
 

Nejdříve si přečtěte >>>

Škody způsobené nepřímým úderem blesku a přepětím pomůže pojištění …

Přesto se může stát, že i v takovém případě někdy pojišťovna odmítne plnění,
protože nejde o přímý úder blesku.
V takovém případě si poškozené elektrické spotřebiče či jejich opravu majitel zaplatí sám 

nebo se bude snažit náhradu škody vymáhat po dodavateli elektrické energie. 
Ne ve všech případech však odpovědnost za škody dodavatel energie uzná ...
Za tímto účelem je kvalitně provedená elektroinstalace s revizí vhodná! 

Na přepětí jsou velmi citlivé spotřebiče se slaboproudými obvody
– např. TV přijímače, počítače a jejich monitory,
přesto však mohou být poškozeny veškeré elektrické spotřebiče včetně automatických praček,
el. zařízení na ohřev vody či kuchyňských spotřebičů.
Některá zařízení lze opravit,
často však jde o totální škodu a pojišťovna poskytne plnění ve výši obecné ceny věci.
V ostatních případech se hradí oprava v nutném rozsahu za přiměřené náklady,
tj. do výše obvyklé ceny materiálu a práce. 

Více zde >>>

Zeptejte se nás!
Kontakty jsou zde uvedeny.

 

Jak předejít požárům a úrazům od elektrického proudu nebo pokutám.

 

Každoročně dochází v České republice velkému množství požárům, úrazům a škodám ve výši řádově miliard korun.

HASIČI INFORMUJÍ A RADÍ

Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů
Hasičský záchranný sbor ČR
Požár od elektroinstalace

Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
plk. Mgr. Radek Kislinger
příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelé požárů)
pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Filip Nos.

 Revize jsou povinné ze zákona 

 

Můžeme se podívat na zprávy o revizi zda jsou v souladu se skutečným stavem provozovaného elektrického zařízení a dle platných předpisů v době revize

 Získejte revize >>> 

 

Předejděte škodám, úrazům a kontrolám SÚIP
a s tím spojených problémům ...

Korupci ve firmách často prozradí ‚kapříci‘. Experti umí odhalit úplatky i harašení
Advokáti do škol. Právníci vyráží na střední předávat studentům své znalosti
PRAHA V rámci projektu Advokáti do škol byla realizována již stovka výukových hodin. Úkolem právníků, jež zdarma přednáší studentům, je vymýcení právního nevědomí...
‚Nejsme advokátní školka.‘ Sedláková věří, že i právníci mohou přispět ke zlepšení světa.

Po turisticky rušné ulici Na Příkopech spěchají každé ráno na výuku studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Poslední dubnové pondělí volí žáci třetího ročníku oborů elektrotechnik a IT vlažnější tempo. Škola začíná až v devět hodin a místo klasické výuky jim bude advokát Jan Mejzlík přednášet o základech právních předpisů.
Problém vaší generace je, že znáte svá práva, ale ne své povinnosti,“ zahájil advokát přednášku

 

Můžete si přečíst články

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti

 
 
Služby»
Elektroinstalační práce»
Rekonstrukce hlavního domovního vedení
 
 
 
 
Elektřina patří mezi nejběžnější příčiny požárů. 
Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami
na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky.
 
 
 
 
Doporučení
 

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

 

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
DOKUMENT KE STAŽENÍ

 

 

Rekvalifikace
 

Kurzy revizních techniků

jsou zaměřeny na proškolení k získání osvědčení revizního technika

s ukázkami provádění revizí na Vašem elektrickém zařízení nebo cvičně 
s ukázkou vypracování zpráv o revizi, jako vzoru.

 

 

Pravidelně pořádáme

Školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
Přezkoušení a vydání osvědčení v jeden den!

SMLUVN Í CENA A TERMÍN DOHODOU

Kontaktujte nás >>> 

 

 Školení je z praxe prokládané informacemi z předpisů včetně oblasti práva a podnikání
 
Nejdříve nás kontaktujte a zjistěte, kolik je potřeba toho umět ...
 
První konzultace může být pro Vás rozhodující!
 
 
Další weby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Věříme, že budete s naším školením s učebními technikami spokojeni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Přečtěte si článek

 

Nejdříve si přečtěte >>>

Škody způsobené nepřímým úderem blesku a přepětím pomůže pojištění …

Přesto se může stát, že i v takovém případě někdy pojišťovna odmítne plnění,
protože nejde o přímý úder blesku.
V takovém případě si poškozené elektrické spotřebiče či jejich opravu majitel zaplatí sám 

nebo se bude snažit náhradu škody vymáhat po dodavateli elektrické energie. 
Ne ve všech případech však odpovědnost za škody dodavatel energie uzná ...
Za tímto účelem je kvalitně provedená elektroinstalace s revizí vhodná! 

Na přepětí jsou velmi citlivé spotřebiče se slaboproudými obvody
– např. TV přijímače, počítače a jejich monitory,
přesto však mohou být poškozeny veškeré elektrické spotřebiče včetně automatických praček,
el. zařízení na ohřev vody či kuchyňských spotřebičů.
Některá zařízení lze opravit,
často však jde o totální škodu a pojišťovna poskytne plnění ve výši obecné ceny věci.
V ostatních případech se hradí oprava v nutném rozsahu za přiměřené náklady,
tj. do výše obvyklé ceny materiálu a práce. 

Více zde >>>

Zeptejte se nás!
Kontakty jsou zde uvedeny.

 

Jak předejít požárům a úrazům od elektrického proudu nebo pokutám.

 

Každoročně dochází v České republice velkému množství požárům, úrazům a škodám ve výši řádově miliard korun.

HASIČI INFORMUJÍ A RADÍ

Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů
Hasičský záchranný sbor ČR
Požár od elektroinstalace

Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
plk. Mgr. Radek Kislinger
příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelé požárů)
pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Filip Nos.

 Revize jsou povinné ze zákona 

 

Můžeme se podívat na zprávy o revizi zda jsou v souladu se skutečným stavem provozovaného elektrického zařízení a dle platných předpisů v době revize

 Získejte revize >>> 

 

Předejděte škodám, úrazům a kontrolám SÚIP
a s tím spojených problémům ...

Korupci ve firmách často prozradí ‚kapříci‘. Experti umí odhalit úplatky i harašení
Advokáti do škol. Právníci vyráží na střední předávat studentům své znalosti
PRAHA V rámci projektu Advokáti do škol byla realizována již stovka výukových hodin. Úkolem právníků, jež zdarma přednáší studentům, je vymýcení právního nevědomí...
‚Nejsme advokátní školka.‘ Sedláková věří, že i právníci mohou přispět ke zlepšení světa.

Po turisticky rušné ulici Na Příkopech spěchají každé ráno na výuku studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Poslední dubnové pondělí volí žáci třetího ročníku oborů elektrotechnik a IT vlažnější tempo. Škola začíná až v devět hodin a místo klasické výuky jim bude advokát Jan Mejzlík přednášet o základech právních předpisů.
Problém vaší generace je, že znáte svá práva, ale ne své povinnosti,“ zahájil advokát přednášku

 

Můžete si přečíst články

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti

 
 
Služby»
Elektroinstalační práce»
Rekonstrukce hlavního domovního vedení
 
 
 
 
Elektřina patří mezi nejběžnější příčiny požárů. 
Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami
na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky.
 
 
 
 
Doporučení
 

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

 

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
DOKUMENT KE STAŽENÍ