Vyhněte se pokutám  - články ZDE 

 

Kurzy revizních techniků
klikněte ZDE

jsou zaměřeny na proškolení k získání osvědčení revizního technika

s ukázkami provádění revizí na Vašem elektrickém zařízení nebo cvičně u nás
s ukázkou vypracování zpráv o revizi, jako vzoru.

 

Školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.
klikněte ZDE

Předmětem školení, zkoušek a přezkoušení 
(před jmenovanou komisí) jsou:

   předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci,

   které  souvisí  s  činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a
  napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

místní  pracovní  a  technologické postupy,
provozní a bezpečnostní pokyny, 
příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností

   na  elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený 
pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.

 

Školení a přezkoušení je s vydáním osvědčení v jeden den.


Cena a termíny dohodou

pro kurz revizních techniků
a
školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.

-------------------------------------------------------------------------------------

Spolupracujeme a doporučujeme:

Školení a kurzy zajišťují naši lektoři s dlouholetou praxí revizního technika,
prověřeni certifikací.

Na revize Vám doporučíme spolehlivého revizního technika
s platným osvědčením a oprávněním k provádění revizí.

 
Srdečně Vás zv eme!


Kontaktujte nás ZDE

 

Věříme, že budete s naším školením pomocí učebních technik spokojeni.

Na Vaše otázky rádi odpovíme po telefonu nebo při osobní návštěvě.

-------------------------------------------------------------------------------------

Přečtěte si článek:

 

Od špatné elektroinstalace nebo hromosvodů mohou vzniknout požáry. 

V roce 2016 došlo v České republice ke 28.468 požárům a škodám ve výši dvou miliard korun.

Prověřte si zprávy o revizi a objednejte si naší elektro   revizi zdarma k předcházejte škodám.

Revize elektro zařízení povinná ze zákona.

SPONZOR
Webnode AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.