Jak předejít požárům a úrazům od elektrického proudu nebo pokutám
 

 

Od špatné elektroinstalace, hromosvodů, spotřebičů, nářadí, šňůr, mohou vzniknout požáry a úrazy
 

 

Každoročně dochází v České republice velkému množství požárům, úrazům a škodám ve výši řádově miliard korun

HASIČI INFORMUJÍ A RADÍ

Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů
Hasičský záchranný sbor ČR
Požár od elektroinstalace

Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
plk. Mgr. Radek Kislinger
příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelé požárů)
pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Filip Nos.

Revize jsou povinné ze zákona

 

Můžeme se podívat na zprávy o revizi zda jsou v souladu se skutečným stavem provozovaného elektrického zařízení a dle platných předpisů v době revize

 Získejte revize >>> 

 

Předejděte škodám, úrazům a kontrolám SÚIP
a s tím spojených problémům ...

Korupci ve firmách často prozradí ‚kapříci‘. Experti umí odhalit úplatky i harašení
Advokáti do škol. Právníci vyráží na střední předávat studentům své znal osti
PRAHA V rámci projektu Advokáti do škol byla realizována již stovka výukových hodin. Úkolem právníků, jež zdarma přednáší studentům, je vymýcení právního nevědomí...
‚Nejsme advokátní školka.‘ Sedláková věří, že i právníci mohou přispět ke zlepšení světa.

Po turisticky rušné ulici Na Příkopech spěchají každé ráno na výuku studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Poslední dubnové pondělí volí žáci třetího ročníku oborů elektrotechnik a IT vlažnější tempo. Škola začíná až v devět hodin a místo klasické výuky jim bude advokát Jan Mejzlík přednášet o základech právních předpisů.
Problém vaší generace je, že znáte svá práva, ale ne své povinnosti,“ zahájil advokát přednášku

 

Můžete si přečíst články

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti

 
 
Služby»
Elektroinstalační práce»
Rekonstrukce hlavního domovního vedení
 
 
 
 
Elektřina patří mezi nejběžnější příčiny požárů. 
Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami
na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky.
 
 
 
 
Doporučení
 

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

 

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
DOKUMENT KE STAŽENÍ


 

Odborná zaměření
informace

 
 
INFORMACE
Mobil

+420 775 122 954

 

 

 

 

INFORMACE A SLUŽBY

 

ŠKOLENÍ INDIVIDUÁLNÍ S PRAKTICKÝM ZAMĚŘENÍM

Kurz revizního technika elektrických zařízení

 
pomocí učebních technik (malá ukázka) s Karlem Baborským
získáte více vědomostí během kurzu.
 
Usnadněním zpracování informací pro snadnější zapamatování, získáte jistotu,
že úspěšně zvládnete přezkoušení a získáte osvědčení od TIČR 
po absolvování Kurzu RT
 

 
 
Smluvní cena a termín dohodou
 
 
 
 
Uspořádáme pro Vás
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doporučujeme se předem domluvit.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zpracování osobních údajů uživatelů webu a poskytových služeb
v souladu s GDPR
 (General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů.)


Jedná se především o identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, 
kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje nezbytné
pro plnění smluvních povinností v rámci poskytovaných služeb,
které jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty dobrovolně,
jsou zabezpečeny standardně v souladu s GDPR.

Možná další forma při uzavření smlouvy (akceptace objednávky)
 

 

 

Je možné se domluvit na dalších službách

Ukázková revize zdarma

Revize elektroinstalace

Revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Revize nářadí a elektrických zařízení

Revize spotřebičů pro firmy a domácnosti

Jak na bezpečnou domácnost

Vypracování a realizace projektu:
"Bezpečná firma"

 

Konzultace

 

Kurz revizního technika elektro

vysvětlení předpisů
(zákonů, nař. vlády. vyhlášek, ČSN)

praktické ukázky elektrorevizí 

Vybavení revizního technika

 

Zpracování administrativy ke školení

dle Vyhlášky č. 50/78Sb.

ke kurzu pro revizního technika

k založení podnikání
OSVČ
společnosti s.r.o.

a další služby s tím spojené

 

 

Psychologické a právní služby

 

 

 

 
 
 

INFORMACE A SLUŽBY

S ODBORNOU GARANCÍ

revizních techniků a lektorů školení

Úvodní hodina zdarma
 

 
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA
 
Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010
 
Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou
 
 
Sídlo: 
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací
 
 
VÝBOR 

 SCHVÁLENÉ STANOVY  MV ČR  

POTVRZENÍ >>>

 
Kontakty:

Mobil:
+420 723 924 602

Další informace Vám podá
organizační garant
Mobil:
+420 730 614 050
 
E-mail:
mart-icta@centrum.cz
mart-cr@centrum.cz
 
Web:
MART ČR

 
 
Jan Jiráň

Osvědčení RT

Oprávnění RT 1str.
Oprávnění RT 2str.

 

Radek Šilbert
Osvědčení 1str.
Osvědčení 2str.

 

Jaroslav Novák

Osvědčení 1str.

Osvědčení 2str.

 

ELEKTRO - REVIZE - RIEDICH

 

David Riedich

cid:image001.png@01D2597F.A9372D90

Víc než jen revize…

Nebuďte lhostejnícid:A356F62F-5857-4C5A-BF8B-24B820DC98AA

 

 

 
Kontaktujte nás.
 
Sdělíme Vám předběžné informace. 

Při první konzultaci budete mít jasno.

 

 


 

Karel Baborský


Vyuční list
Elektromechanik pro rozvodná zařízení

SPŠ s maturitou
Sdělovací technika a radiotechnika

 

Profesní životopis

Oprávnění RT

 

Karel Baborský poznatky z praxe prokládá informacemi k výkladu předpisů z oblasti práva a podnikání
Osvědčení o studium na Masarykově univerzitě PrF

 

Karel Baborský
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha
baborsky.karel@centrum.cz
 
 
 
 

Další weby

 

Doporučujeme MART >>>

 

Elektrika - revize

 

Kurzy RT

 

Revize VN

 

Pro tělo a duši

 

 

Vytvořeno
Webnode AG