Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody po celý nový rok 2020!

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

 

IČ: 22862676 

+420 608 978 796

mart-icta@seznam.cz 

Registrace >>>

 

Další informace Vám sdělí  

ORGANIZAČNÍ GARANT 
Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 
Jan Holzapfl 
+420 608 978 796 
mart-icta@seznam.cz
 
 
 
SEKRETARIÁT
Kristína Šťastná
+420 736 785 669 
+420 728 259 170 
 
 

ODBORNÝ SPECIALISTA A PORADCE

Radek Šilbert
Revizní technik

Osvědčení 1str.
Osvědčení 2str.

 

ODBORNÍ GARANTI
 

Miroslav Vaverka 
Revizní technik 

 

Jaroslav Novák
Revizní technik 
Osvědčení 1str.

Osvědčení 2str.

 

ELEKTRO - REVIZE - RIEDICH

 David  Rie dich 
Revizní technik 
www.elrevize.cz/cz/

 

 

Víc než jen revize…Výhodná nabídka!

Prakticky kurz revizního technika elektrických zařízení
pomocí učebních technik (malá ukázka) 
k získání více vědomostí během kurzu
pro úspěšné zvládnutí přezkoušení na TIČR a obdržet osvědčení revizního technika.
Snadným zapamatováním praxí, získáte vyšší jistotu.


Pravidelně pořádáme!
Školení s přezkoušením
(v jeden den)
dle vyhlášky č. 5 0/78 Sb. (§12, §14)
pro §3, §4, §5, §6, §7, §8 a §10
včetně vydání OSVĚDČENÍ

 
 
Informujeme o nařízení EU
 
Zpracování osobních údajů uživatelů webu a poskytových služeb
v souladu s GDPR
 (General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů.)


Jedná se především o identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, 
kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje nezbytné
pro plnění smluvních povinností v rámci poskytovaných služeb,
které jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty dobrovolně,
jsou zabezpečeny standardně v souladu s GDPR.

Možná další forma při uzavření smlouvy (akceptace objednávky)


 

 

Cena za jeden den
(cena dle dohody, podle potřeby účastníka)

 

Školení a přezkoušení s vydáním osvědčení
dle §12, §14 vyhlášky č. 50/78 Sb.


INDIVIDUÁLNÍ (konzultační formou)
§ 3, §4

§5, §6, §7, §8, §10

VE SKUPINCE (pro 2 a více účastníků)
§ 3, §4

§5, §6, §7, §8, §10
 

 

 

Intenzivní kurz revizního technika
 

INDIVIDUÁLNÍ (konzultační formou)
jen pro jednoho účastníka v kurzu
Cena za jeden den

2.490,- Kč
 
ve skupince pro 2 až 4 (po dohodě i více)
Cena za jeden den
1.490,- Kč / jednoho účastníka v kurzu

 
Praktické zacvičení s revizním technikem při provádění revizí
(prohlídka, zkouška, měření a vypracování zprávy)
podle nových i dříve platných norem.
100,- Kč / 1 hodinu
(Případně dle dohody)

Kdo je to revizní technik je vysvětlení zde >>>
 

 

Cena (Vyhl. 50, Kurz RT) může být dohodnuta dle počtu účastníků

Termín podle potřeby účastníků a dle dohody
(Je možné uspořádat i o víkendu)
Obyklý čas od 8 hodin do 17 hodin
 

Praxe je poklad a vědění je klíč k němu do reality >>>

Umožníme Vám to vyzkoušet pod odborným vedením!

NEVÍME, ŽE NEVÍME

VÍME, ŽE NEVÍME

VÍME, ŽE VÍME


NEVÍME, ŽE VÍME


Dosáhnout čtvrtého stupně vědomostí, znamená projít všemi stupni a dosáhnout mistrovství

Doporučujeme dohodnout termín i cenu a zarezervovat!
Pro objednání našich služeb nás kontaktujte telefonicky nebo emailem
Kontakty jsou uvedeny výše.

 Ceník je platný do 31. 01. 2020
Platba v hotovosti při školení.
V případě rezervace, vystavíme Vám fakturu na platbu převodem na účet (zálohovou fakturou) 30 dní předem.
Při platbě na fakturu se 14-ti (a více) denní splatností 30% k ceně
 Nejsme plátci DPH

 

Školení je z praxe prokládané informacemi z předpisů včetně oblasti práva a podnikání

 

Nejdříve nás kontaktujte a zjistěte, kolik je potřeba toho umět ...
 

První konzultace může být pro Vás rozhodující!

 

 

 

INFORMACE A DALŠÍ SLUŽBY
(Je možné se domluvit)
 

Ukázková revize zdarma

Revize elektroinstalace

Revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Revize nářadí a elektrických zařízení

Revize spotřebičů pro firmy a domácnosti

Jak na bezpečnou domácnost

Vypracování a realizace projektu:
"Bezpečná firma"

 

Konzultace

 

Kurz revizního technika elektro

vysvětlení předpisů
(zákonů, nař. vlády. vyhlášek, ČSN)

praktické ukázky elektrorevizí 

Vybavení revizního technika

 

Zpracování administrativy ke školení

dle Vyhlášky č. 50/78Sb.

ke kurzu pro revizního technika

k založení podnikání
OSVČ
společnosti s.r.o.

a další služby s tím spojené

 

 

Psychologické a právní služby

 

 

Další weby

Doporučujeme MART >>>

MART >>>

Elektrika - revize >>>

Kurzy revizních techniků >>>

Web pro revizního technika >>>

 
 
INFOLINKA
Mobil

+420 728 394 949 


 

 
 

 
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA
 
Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010
 
Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou
 
 
Sídlo: 
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací
 
 
VÝBOR 

 SCHVÁLENÉ STANOVY  MV ČR  

POTVRZENÍ >>>
 

 

 

POSLÁNÍ REVIZNÍHO TECHNIKA 

Z dějin a současnosti revizáckého řemesla 

Revizácká činnost patřila v ČR odedávna k privilegovaným. 

Počet revizních techniků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a 
státní odborný dozor měl za povinnost dbát, 
aby provozovatelé elektrickým, plynovým, tlakovým a 
zdvihacích zařízení si na nich nechávali provádět revize 
z důvodu ověření, zda je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu.   

Revizní technici se pro zvyšování své odborné úrovně a 
vzájemné podpory sdružovali do společenstev, 
které hájily jejich zájmy, podporovaly výuku učňů, 
odměny za práci a styk s úřady. 

 

ODŮVODNĚNÍ K ČINNOSTI A POSLÁNÍ 

Proto Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je dobrovolným odborným sdružením 
s mezinárodní složkou, která sdružuje techniky - specialisty (revizní techniky), 
(můžou to být jak fyzické osoby, tak i podnikatelé) 
v oboru s cílem 
neustálého zvyšování odborné kvalifikace svých členů a 
zastupování řemesla vůči státním a ostatním orgánům a institucím. 
 

Elektrické, plynové, tlakové a zdvihací zařízení 
se používá po celém světě a je nutné zajišťovat jeho provoz z hlediska bezpečnosti  
v souladu dle platných předpisů (nejen národních, ale i mezinárodních a evropských). 

To přispívá významnou měrou k transformaci revizácké profese z tradičního pojetí minulých let 
v celosvětově moderní, technicky vyspělý obor. 
Veškerá snaha Mezinárodní asociace revizních techniků ČR a jeho členů je upřena na zajištění provozu 
elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti. 

Činnost Mezinárodní asociace revizních techniků ČR se řídí demokratickými principy života společnosti. 
Nejvyšším orgánem Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je 
Valná hromada, 
výkonným orgánem jeho Výkonná rada. 
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR spolupracuje 
při výchově učňů, 
organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků, 
pořádá odborná školení na aktuální témata, 
jako jsou změny norem, nové právní předpisy apod., 
vydává a pravidelně aktualizuje tento web (původně www.icta.cz) 
ve kterém informuje své členy o novinkách a tématech pro jejich činnost, 
k činnosti v oboru, o činnosti Výkonné rady a o změnách v legislativě. 

Podílí se též na vydávání technických pravidel a dalších odborných publikací 
v oboru elektro, plyn, tlak a ZZ (zdvihací zařízení). 
Podporuje propagační, popularizační a informační činnost 
nejen v médiích a odborných časopisech souvisejících s činnosti MART, 
týkajících se nejen předmětu odborného zaměření,
ale i podpůrných činností k její existenci a prospěchu všech 

 

Autor článku: Karel Baborský (8.7.2010) pro Mezinárodní asociaci revizních techniků ČR. 

 


"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít"
Sokrates


 

Kontaktujte nás,
pomůžeme Vám
předejít požárům či úrazům od elektri  ckého proudu nebo pokutám.

Doučíme Vás co budete potřebovat nejen k oboru!

 

 

Informace o sponzor ovi z historie >>>

další in formace >>>


Pro MART Karel Baborský

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

 

Vyuční list - Elektromechanik pro rozvodná zařízení
SPŠ s maturitou - Sdělovací technika a radiotechnika

Profesní životopis

Oprávnění na provádění revizí

Osvědčení o studium na Masarykově univerzitě PrF

 

 

 

Vyhrazujeme si právo změny obsahu stránek

 

Vytvořeno
Webnode AG