Naše služby

Kurzy revizních techniků
jsou zaměřeny na proškolení k získání osvědčení revizního technika

s ukázkami provádění revizí na Vašem elektrickém zařízení nebo cvičně u nás
s ukázkou vypracování zpráv o revizi, jako vzoru.

 
 

 

Školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 

Předmětem školení, zkoušek a přezkoušení jsou:

   předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci,

   které  souvisí  s  činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a
  napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

místní  pracovní  a  technologické postupy,
provozní a bezpečnostní pokyny, 
příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností

   na  elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený 
pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.

 

Školení a přezkoušení je s vydáním osvědčení v jeden den.


Program kurzu revizních techniků
a
školení dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb.
uzpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům k přezkoušení.

Pokud nám napíšete na email karel.baborsky@gmail.com
jakou činnost vykonáváte,
zašleme Vám program školení přímo k Vaší činnosti a k přezkoušení.

-------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně Vás zvou lektoři a revizní technici
Ing. Václav Svoboda a Martin Bódiš


Více zde: https://www.elektrotechnic.cz/kontakt/

 

Věříme, že budete s naším školením pomocí učebních technik spokojeni.

Na Vaše otázky rádi odpovíme po telefonu nebo při osobní návštěvě.

-------------------------------------------------------------------------------------

S Mezinárodní asociací revizních techniků jsme pořádali
PŘEDNÁŠKY - KONFERENCE - DISKUSE
jako například

 
 

Od špatné elektroinstalace nebo hromosvodů mohou vzniknout požáry. 

V roce 2016 došlo v České republice ke 28.468 požárům a škodám ve výši dvou miliard korun.

Využijte naší elektro   revize a předcházejte škodám.

Revize elektro zařízení povinná ze zákona.

SPONZOR
Webnode AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.