Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho úspěchů po celý rok 2020!

Prakticky kurz revizního technika elektrických zařízení zde >>>

Z historie >>>

Legis lativa >>>

Vyzkoušejte si testy >>>

Snadno získáte testy a osvědčení ve spolupráci >>>
Testové otázky / TIČR >>>
Testy pro písemnou část zkoušk y EZ >>>

Prakticky to s Vámi probereme
Kontaktujte nás
(Kontakty jsou uvedeny níže)
Otázky & Odpovědi >>>

Pro r evizáky >>>

Registrace >>>

Seznam revizních a servisních techniků >>>
 

S možností přivýdělku nejenom v České republice ale i na Slovensku, v rámci EU nebo v Rakousku a v jiných státech po dohodě.


Výhodná nabídka!
 

U nás můžete získat
Osvědčení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Šk olení s přezkoušením v jeden den (případně více dní) dle vyhlášky č. 50/78 Sb. (§12, §14)
pro §3, §4, §5, §6, §7, §8 a §10
včetně vydání OSVĚDČENÍ zde >>>

 

 

POSLÁNÍ REVIZNÍHO TECHNIKA 

Z dějin a současnosti revizáckého řemesla 

Revizácká činnost patřila v ČR odedávna k privilegovaným. 

Počet revizních techniků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a 
státní odborný dozor měl za povinnost dbát, 
aby provozovatelé elektrickým, plynovým, tlakovým a 
zdvihacích zařízení si na nich nechávali provádět revize 
z důvodu ověření, zda je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu.   

Revizní technici se pro zvyšování své odborné úrovně a 
vzájemné podpory sdružovali do společenstev, 
které hájily jejich zájmy, podporovaly výuku učňů, 
odměny za práci a styk s úřady. 

 

ODŮVODNĚNÍ K ČINNOSTI A POSLÁNÍ 

Proto Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je dobrovolným odborným sdružením 
s mezinárodní složkou, která sdružuje techniky - specialisty (revizní techniky), 
(můžou to být jak fyzické osoby, tak i podnikatelé) 
v oboru s cílem 
neustálého zvyšování odborné kvalifikace svých členů a 
zastupování řemesla vůči státním a ostatním orgánům a institucím. 
 

Elektrické, plynové, tlakové a zdvihací zařízení 
se používá po celém světě a je nutné zajišťovat jeho provoz z hlediska bezpečnosti  
v souladu dle platných předpisů (nejen národních, ale i mezinárodních a evropských). 

To přispívá významnou měrou k transformaci revizácké profese z tradičního pojetí minulých let 
v celosvětově moderní, technicky vyspělý obor. 
Veškerá snaha Mezinárodní asociace revizních techniků ČR a jeho členů je upřena na zajištění provozu 
elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti. 

Činnost Mezinárodní asociace revizních techniků ČR se řídí demokratickými principy života společnosti. 
Nejvyšším orgánem Mezinárodní asociace revizních techniků ČR je 
Valná hromada, 
výkonným orgánem jeho Výkonná rada. 
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR spolupracuje 
při výchově učňů, 
organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků, 
pořádá odborná školení na aktuální témata, 
jako jsou změny norem, nové právní předpisy apod., 
vydává a pravidelně aktualizuje tento web (původně www.icta.cz) 
ve kterém informuje své členy o novinkách a tématech pro jejich činnost, 
k činnosti v oboru, o činnosti Výkonné rady a o změnách v legislativě. 

Podílí se též na vydávání technických pravidel a dalších odborných publikací 
v oboru elektro, plyn, tlak a ZZ (zdvihací zařízení). 
Podporuje propagační, popularizační a informační činnost 
nejen v médiích a odborných časopisech souvisejících s činnosti MART, 
týkajících se nejen předmětu odborného zaměření,
ale i podpůrných činností k její existenci a prospěchu všech 

 

Autor článku: Karel Baborský (8.7.2010) pro Mezinárodní asociaci revizních techniků ČR. 

 


"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít"
Sokrates

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA

 

IČ: 22862676
MART ( ICTA)

Jednatelství
+420 608 978 796

mart-icta@seznam.cz 

Regi stra ce >>>


Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010
 
Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou
 
 

Sídlo
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací

 
 

VÝBOR 

 SCHVÁLENÉ STANOVY  MV ČR  

POTVRZENÍ >>>

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

IČ: 22862676

+420 608 978 796 
mart-icta@seznam.cz


Podrobnější informace k MART (ICTA) Vám podá zakladatel MART (ICTA) Karel Baborský
Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Více zde: https://www.elektrotechnic.cz/

 

 Kontakty:
 

Další informace Vám sdělí 

Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 
+420 608 978 796 
mart-icta@seznam.cz 
 
SEKRETARIÁT
Kristína Šťastná
+420 736 785 669
+420 728 259 170
 


Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/
Podrobnější informace k MART (ICTA) Vám podá zakladatel MART

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/

 

KONTAKTY
 

MART (ICTA) pro ČR
+420 608 978 796
+420 736 785 669
+420 728 259 170
mart-icta@centrum.cz
 
 
MART (ICTA) pro SR

+421 909 108 717
mart-icta@seznam.cz
komzikovamaria@gmail.com

 

Podrobnější informace Vám podá zakladatel MART   (ICTA)
Karel Baborský

 

 

Život není tak vážný jak vypadá

 

 

O Karlu Baborském FB hodnocení a profily

https://www.facebook.com/karel.baborsky.9
https://www.facebook.com/karel.baborsky/
https://www.facebook.com/karel.baborsky.75

 

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR
IČ: 22862676

 

MART (ICTA)

Jednatelství
+420 608 978 796

mart-icta@seznam.cz

 

Další informace Vám sdělí  

Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
oprav a údržby elektro
Jan Holzapfl
+420 608 978 796 
mart-icta@seznam.cz
 
 
SEKRETARIÁT
Kristína Šťastná
+420 736 785 669 
+420 728 259 170 
 
 

Víc než jen revize…

 

 


Můžeme prohlídnout zprávy o revizi
zda jsou v souladu se skutečným stavem
provozovaného elektrického zařízení a dle platných předpisů
v době revize

Případně si objednejte revize >>> 

Předejděte škodám, úrazům a kontrolám SÚIP
a s tím spojených problémům ...

 

Můžeme vyškolit Vašeho pracovníka!
 
Odborní specialisti, lektoři a poradci


Miroslav Vaverka 
Revizní technik
(Osvědčení na vyžádání)

 

Jaroslav Novák 

Revizní technik
Osvědčení
 
 

Poskytujeme výhodnou nabídku!

Prakticky kurz revizního technika elektrických zařízení
s metodickým vedením pomocí učebních technik (malá ukázka),
které usnadní a urychlí zpracování informací
k získání více vědomostí během kurzu
pro úspěšné zvládnutí přezkoušení na T IČR
po absolvování kurzu a obdržet tak osvědčení revizního technika.
Snadným zapamatováním v praxí, získáte vyšší jistotu.

Zdarma otázky k testům
 na revizního technika
 ke stažení >>>


Osvědčení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Školení s přezkoušením
v jeden den (případně více dní)
dle vyhlášky č. 50/78 Sb. (§12, §14)
pro §3, §4, §5, §6, §7, §8 a §10

včetně vydání OSVĚDČENÍ

Jedná se o školení s přezkoušením,
jak požaduje Vyhláška 50 / 1978 Sb.,
je snadné a efektivní
se zaměřením na praktické požadavky.
Předmětem školení, zkoušek a přezkoušení jsou:
místní pracovní a bezpečnostní předpisy.
Předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,
které souvisí s činností na elektrickém zařízení
příslušného druhu a napětí,
kterou má zkoušený pracovník vykonávat,
popřípadě řídit.
 
Teoretické a praktické znalosti
o poskytování první pomoci,
zejména při úrazech elektrickým proudem.
 
Školení a přezkoušení je s vydáním osvědčení
v jeden den.

 

Proč se Vám účast na tomto školení vyplatí a
v čem se liší od ostatních:
Praktické zkušenosti lektorů z žádné knihy nebo textu předpisů nelze vyčíst.
Zaměřují se totiž na příklady použití předpisů v praxi... a odhalují postupy,
jak tyto situace řešit.
Neuslyšíte tedy předčítání z textů či odříkávání nazpaměť,
ale praktická doporučení objasnění problémů
na konkrétních příkladech
z každodenní praxe.

Dozvíte se vše, co potřebujete vědět ke své činnosti díky vysoké odbornosti lektorů,netradičním a účinném podání
s jasným přehledným výkladem.

Při školení je dostatečný prostor pro dotazy.
Věříme, že školení bude pro Vás přínosem.
Výhodná nabídka!
Máme pro Vás 5 stupňů poznání

NEVÍME, ŽE NEVÍME
VÍME, ŽE NEVÍME
VÍME, ŽE VÍME
NEVÍME, ŽE VÍME
VÍME ŽE ZNÁME

Dosáhnout pátého stupně poznání, znamená projít všemi stupni a dosáhnout mistrovství.
Umožníme Vám to vyzkoušet u nás pod odborným vedením.

 

 

TERMÍN

podle potřeby účastníka a dle dohody
(Je možné uspořádat i o víkendu)
Obyklý čas od 8 hodin do 20 hodin
Předem si rezervujte termín!


 

Školení a přezkoušení s vydáním osvědčení
dle §12, §14 vyhlášky č. 50/78 Sb.


INDIVIDUÁLNÍ (konzultační formou)
§ 3, §4

§5, §6, §7, §8, §10
jen pro jednoho účastníka v kurzu,
můžeme Vám zaslat podrobnější informace.


VE SKUPINCE (pro 2 a po dohodě i více účastníků)
§ 3, §4

§5, §6, §7, §8, §10
ve skupince pro 2 až 4 (po dohodě i více),
můžeme Vám zaslat podrobnější informace.

 

 

Intenzivní kurz revizního technika
 

INDIVIDUÁLNÍ (konzultační formou)
jen pro jednoho účastníka v kurzu,
můžeme Vám zaslat podrobnější informace.

 
ve skupince pro 2 až 4 (po dohodě i více),
můžeme Vám zaslat podrobnější informace.


 
Praktické zacvičení s revizním technikem při provádění revizí
(prohlídka, zkouška, měření a vypracování zprávy)
podle nových i dříve platných norem.
Podrobné informace Vám sdělíme na výše uvedených kontaktech.

Kdo je to revizní technik je vysvětlení zde >>>
 

Školení nebo kurz RT doporučujeme předem dohodnout dle počtu účastníků

Termín podle potřeby účastníků a dle dohody
(Je možné uspořádat i o víkendu)
Obyklý čas od 8 hodin do 20 hodin
 

Praxe je poklad a vědění je klíč k němu do reality >>>
 

NEVÍME, ŽE NEVÍME

VÍME, ŽE NEVÍMEVÍME, ŽE VÍME


NEVÍME, ŽE VÍME => VÍME ŽE ZNÁME => DĚLÁME

Dosáhnout čtvrtého stupně poznání, znamená projít všemi stupni a dosáhnout mistrovství

Umožníme Vám to vyzkoušet u nás pod odborným vedenímVíce zde: https://skolenirevizeelektriky.webnode.cz/

Doporučujeme dohodnout termín a zarezervovat!
Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem
Kontakty jsou uvedeny výše.

 Ceník je platný do 29. 02. 2020

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/

Podrobné informace Vám sdělíme

 

Školení je z praxe prokládané informacemi z předpisů včetně oblasti práva a podnikání

 

Nejdříve nás kontaktujte a zjistěte, kolik je potřeba toho umět ...
 

První konzultace může být pro Vás rozhodující!

 

 


Informujeme o nařízení EU
 
Zpracování osobních údajů uživatelů webu a poskytových služeb
v souladu s GDPR
 (General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů.)


Jedná se především o identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, 
kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje nezbytné
pro plnění smluvních povinností v rámci poskytovaných služeb,
které jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty dobrovolně,
jsou zabezpečeny standardně v souladu s GDPR.

Možná další forma při uzavření smlouvy (akceptace objednávky)

 

 

INFORMACE A DALŠÍ SLUŽBY
(Je možné se domluvit)
 

Ukázková revize zdarma

Revize elektroinstalace

Revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Revize nářadí a elektrických zařízení

Revize spotřebičů pro firmy a domácnosti

Jak na bezpečnou domácnost

Vypracování a realizace projektu:
"Bezpečná firma"

 

Konzultace

 

Kurz revizního technika elektro

vysvětlení předpisů
(zákonů, nař. vlády. vyhlášek, ČSN)

praktické ukázky elektrorevizí 

Vybavení revizního technika

 

Zpracování administrativy ke školení

dle Vyhlášky č. 50/78Sb.

ke kurzu pro revizního technika

k založení podnikání
OSVČ
společnosti s.r.o.

a další služby s tím spojené

 

Psychologické a právní služby


 
INFOLINKA
Mobil

+420 730 614 050

 

předejít požárům či úrazům od elektri  ckého proudu nebo  pokutám.

Doučíme Vás a probereme navíc i to co budete potřebovat nejen k oboru!

Pro  teorii se můžete obrátit na

Doporučujeme prohlídnout:

Informace Vám sdělí Karel Baborský

KORONAVIRUS - COVID19 (Aktuální informace / omezení)

Vážené členky, vážení členové, vážení návštěvníci stránek,

nacházíme se v situaci, která není rozhodně jednoduchá a zdraví osob je prvořadé. Vzhledem k různým nařízením vlády nemůžeme pro naše členy, ale i pro širokou odbornou veřejnost zajišťovat některé služby v rozsahu nebo způsobem jakým jste byli zvyklí >>>

 


Ing. Oldřich Küchler (ředitel Technické inspekce České republiky + LPE s.r.o.)
TECHNICKÝ DEN ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
LPE s.r.o.
Nad Přehradou 1372/2
635 00 Brno - Bystrc
IČ: 25547461
DIČ: CZ25547461
Firma je zapsaná v OR KS v Brně,
odd.C vl. 32327
www.lpelektro.cz
KONTAKT

Lenka Parýzková
+420 608 983 830
jednatelka@lpe.cz
Přednášející >>>
Organizace akcí, firemní prezentace
informace
o kurzech revizních techniků a o organizaci školení
Ing. Jitka Hřebačková
+420 775 933 894
seminare@lpe.cz
Fakturace a platby
účetní

Eliška Balátová
+420 775 669 226
fakturace@lpe.cz

 

Solid Team s.r.o.
KONTAKTY
Provozovna Olomouc:
Holická 140/70
779 00 Olomouc
tel.: 585 243 683, 588 883 700
solidteam@solidteam.cz
IČO: 26835908
DIČ: CZ 26835908
GPS: 49°34'48.096"N, 17°16'59.761"E
Vedoucí montážního a školícího centra
Ing. Petr LÉTAL, Ph.D.
letal@solidteam.cz
GSM: 776 060 979
Administrativa, školení
Monika KOMZÁKOVÁ
komzakova@solidteam.cz
GSM: 776 733 774
Administrativa, technická literatura
Šárka VEVERKOVÁ
veverkova@solidteam.cz
GSM: 776 733 776
Aktuální informace z inspekcí
– m.j. návrhy nových předpisů VTZ včetně elektro kvalifikace,
předložené ke schválení Poslanecké sněmovně.
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,člen TNK 22 ÚNMZ
Kontrola bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle evropské a české legislativy

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. – Pilz Czech s.r.o.


Ing. Jiří Váňa, PŠIS
Všeobecné obchodní podmínky společnosti
se sídlem: V Lipách 42, 289 31  Bobnice - Kovansko
identifikační číslo: 49536494
zapsané v živnostenském rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

CD-ROM


Elektrotechnický svaz český, z.s.
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
IČ: 004 18 072, DIČ: CZ 00418072
Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 391.
Výpis z spolkového rejstříku naleznete zde.
Více kontaktů naleznete v kontaktním adresáři.

 

 

 


BATECH, s.r.o.
Sponzor MART (ICTA)

Bašty 8
Brno 
602 00 
IČ: 03311708 
DIČ: CZ03311708 
Mobil: 775 419 653 
E-mail pro vyřizování 
korespondence: 
batech@centrum.cz
 

Podrobnější informace Vám podá zakladatel MART (ICTA) Karel Baborský

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha
Mobil:
+420 775 419 653
E-mail
pro vyřizování 
korespondence: 
baborsky.karel@centrum.cz

Informace o spon zor ovi z historie >>>

další in form ace >>>


Vyuční list - Elektromechanik pro rozvodná zařízení
SPŠ s maturitou - Sdělovací technika a radiotechnika

Profesní životopis

Oprávnění na provádění revizí

Osvědčení o studium na Masarykově univerzitě PrF

 

 
 

 

Doporučujeme za dobrou cenu příjemné ubytování v centru města Brna 

 

 

Další weby

Doporučujeme MART >>>

MART >>>

Elektrika - revize >>>

Kurzy revizních techniků >>>

Web pro revizního technika >>>

 
Spolupráce


Návrh webových stránek
zakladatel MART (ICTA) Karel Baborský

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/
Ič: 46250824

  

 

 

SEO optimalizace a správa webu - Geminet

23

 

 

 

Vyhrazujeme si právo změny obsahu stránek

 

Vytvořeno
Webnode AG

 

 


 

 

 

 

SEO optimalizace a správa webu - Geminet

 

 

23

 

 

 

Doporučujeme prohlídnout:
 Ing. Oldřich Küchler (ředitel Technické inspekce České republiky + LPE s.r.o.)
TECHNICKÝ DEN ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
LPE s.r.o.
Nad Přehradou 1372/2
635 00 Brno - Bystrc
IČ: 25547461
DIČ: CZ25547461
Firma je zapsaná v OR KS v Brně,
odd.C vl. 32327
www.lpelektro.cz
KONTAKT

Lenka Parýzková
+420 608 983 830
jednatelka@lpe.cz
Přednášející >>>
Organizace akcí, firemní prezentace
informace
o kurzech revizních techniků a o organizaci školení
Ing. Jitka Hřebačková
+420 775 933 894
seminare@lpe.cz
Fakturace a platby
účetní

Eliška Balátová
+420 775 669 226
fakturace@lpe.cz

 

Solid Team s.r.o.
KONTAKTY
Provozovna Olomouc:
Holická 140/70
779 00 Olomouc
tel.: 585 243 683, 588 883 700
solidteam@solidteam.cz
IČO: 26835908
DIČ: CZ 26835908
GPS: 49°34'48.096"N, 17°16'59.761"E
Vedoucí montážního a školícího centra
Ing. Petr LÉTAL, Ph.D.
letal@solidteam.cz
GSM: 776 060 979
Administrativa, školení
Monika KOMZÁKOVÁ
komzakova@solidteam.cz
GSM: 776 733 774
Administrativa, technická literatura
Šárka VEVERKOVÁ
veverkova@solidteam.cz
GSM: 776 733 776
Aktuální informace z inspekcí
– m.j. návrhy nových předpisů VTZ včetně elektro kvalifikace,
předložené ke schválení Poslanecké sněmovně.
Ing. Miroslav Záloha – SÚIP Opava,člen TNK 22 ÚNMZ
Kontrola bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle evropské a české legislativy

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. – Pilz Czech s.r.o.


Ing. Jiří Váňa, PŠIS
Všeobecné obchodní podmínky společnosti
se sídlem: V Lipách 42, 289 31  Bobnice - Kovansko
identifikační číslo: 49536494
zapsané v živnostenském rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

CD-ROM


 Elektrotechnický svaz český, z.s. 
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
IČ: 004 18 072, DIČ: CZ 00418072
Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 391.
Výpis z spolkového rejstříku naleznete zde.
Více kontaktů naleznete v kontaktním adresáři. 

Sponzoři MART


BATECH, s.r.o.
jednatel a majitel 
Karel Baborský

Bašty 8 

Brno 
602 00 
IČ: 03311708 
DIČ: CZ03311708 
Mobil: 775 419 653 
E-mail pro vyřizování 
korespondence: 
batech@centrum.cz
 

Podrobnější informace Vám podá zakladatel MART (ICTA) Karel Baborský

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

Více zde: https://batech.webnode.cz/kontakt/terminy-a-cena/

Ič: 46250824
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha

 

 
 

 

Doporučujeme za dobrou cenu příjemné ubytování v centru města Brna 

 

 
 
Spolupráce

Geminet s.r.o.
Tvorba webů
Správce webů
Budování zpětných odkazů

PPC kampaně